bite away® Werkingsprincipe

bite away®: De originele thermische steekgenezer

bite away® is de originele thermische steekgenezer, die jeuk effectief en blijvend kan verlichten. Maar hoe werkt bite away®?

Bij een steek veroorzaakt het speeksel van een insect een afweerreactie in de huid. Er worden immuuncellen geactiveerd en er komt histamine vrij. Histamine kan zich koppelen aan de receptoren van de zenuwcellen. Op die plek op de huid kan daardoor jeuk ontstaan. bite away® kan deze huidreactie verlichten door middel van geconcentreerde warmte. Dit wordt lokale thermotherapie genoemd en berust op twee mogelijke werkingsmechanismen.

Werkingsmechanisme 1: Warmteprikkel als contraprikkel

Door een doelgerichte contrapijn, door middel van warmteactivering van de TRPV-1-receptoren, kan een remming van het neuronale signaalpad voor jeuk worden bereikt.1 Eenvoudiger gezegd werkt toepassing van warmte als ‘tegenprikkel’ voor de zenuwcellen van de huid. Deze tegenprikkel zorgt ervoor dat de doorgifte van het jeuksignaal aan de hersenen wordt geremd, waardoor de waarneming van jeuk vermindert.

 

Werkingsmechanisme 2: verminderde afgifte van histamine

Er is daarnaast nog een tweede mechanisme dat de werking mogelijk verklaart. Uit onderzoeken is gebleken dat de toepassing van geconcentreerde warmte een positieve invloed kan hebben op verschillende immuunreacties. Men gaat ervan uit dat door inhibitie (warmteschock) van de mestcellen de afgifte van histamine en andere ontstekingsmediatoren wordt verminderd (in vitro).2 Een verminderde afgifte van histamine kan de waarneming van jeuk verlichten.

 

bite away®

bite away® past warmtetherapie toe

Bij de originele thermische steekgenezer bite away® wordt de huid doelgericht blootgesteld aan warmte. In een klinisch onderzoek naar bite away® werd aangetoond dat daardoor al binnen een minuut de jeuk blijvend verlicht kan worden4. Bij observatie in een ‘real-life’-setting kon worden aangetoond dat een keer toepassen meestal voldoende is om de jeuk te stoppen3.

1. Yosipovitch G, et al., 2005
2: Greaves MW, Mongar JL., 1968
3: Müller et al., Clin Cosmet Investig Dermatol. 2011; 4:191-196
4: Prospectief, gerandomiseerd, placebogecontroleerd toepasssingsonderzoek, klinisch onderzoek aan het instituut proDERM, 2019.