bite away® Werkingsprincipe

bite away®: De originele thermische insectenbeetheler

bite away® is de originele thermische insectenbeetheler die jeuk effectief en langdurig kan verminderen. Maar hoe werkt de bite away® dan?

Bij een insectenbeet leidt het speeksel van het insect tot een afweerreactie van de huid. Er worden immuuncellen geactiveerd en er wordt histamine vrijgegeven. De histamine kan zich op de receptoren van de zenuwcellen verzamelen. Op die plek op de huid kan jeuk ontstaan. bite away® kan deze huidreactie verzachten met geconcentreerde warmte. Dat wordt lokale thermotherapie genoemd, die op twee mogelijke werkingsprincipes is gebaseerd.

Werkingsprincipe 1: warmteprikkel als tegenprikkel

Door een geconcentreerde tegenprikkel die door middel van hitte aan de TRPV-1-receptoren wordt gegeven, kan de neuronale signaalweg van de jeuk worden geblokkeerd. 1 Anders gezegd: het toedienen van warme werkt als tegensignaal op de zenuwcellen in de huid. Deze tegenprikkel kan doorgifte van het jeuksignaal aan de hersenen remmen, zodat de waarneming van jeuk afneemt.

 

1: Yosipovitch G, et al., 2005

Werkingsprincipe 2: verminderde vrijgave van histamine

Bovendien is er mogelijk sprake van een tweede effect. Onderzoeken hebben aangetoond dat het toedienen van geconcentreerde warmte verschillende immuunreacties positief kan beïnvloeden. Er wordt verondersteld dat door remming (hitteschok) van de mestcellen de vrijgave van histamine en andere ontstekingsmediatoren wordt verminderd (in vitro).2 Een verminderde vrijgave van histamine kan leiden tot vermindering van het gevoel van jeuk.

 

2: Greaves MW, Mongar JL., 1968

bite away® past warmtetherapie toe

De originele thermische insectenbeetheler bite away® werkt met gerichte warmte op de huid. In een klinisch onderzoek met de bite away® is aangetoond dat deze de jeuk al binnen een minuut langdurig kan verminderen. Bij observatie in de praktijk kon worden aangetoond dat één behandeling meestal voldoende is om het jeuken te stoppen3.

 

3: Studie Müller et al. 2011

bite away®

De originele insectenbeetheler

Haal nu je eigen bite away®. De originele insectenbeetheler vermindert jeuk van insectensteken al na één keer, binnen een minuut en langdurig. En zonder smeren of lastige crèmes: de heler werkt helemaal zonder chemische stoffen. Designed, engineered & made in Germany.