Vanlige spørsmål

 

 

Hva er bite away®?

bite away® er et hjelpemiddel som lindrer stikk med varme, nærmere bestemt et elektronisk apparat til behandling av insektstikk og -bitt. Det virker uten bruk av kjemikalier, kun ved en konsentrert varmeimpuls (termoterapi). Den lokale varmepåvirkningen kan lindre smerter og kløe raskt og vedvarende etter et insektstikk.

Hvem kan bruke bite away®?

Alle mennesker som har fylt 12 år kan bruke bite away® på egenhånd. Dette gjelder også for gravide og ammende kvinner.
Hos barn som er gamle nok til å forstå virkningsmekanismen, kan foreldrene gjennomføre behandlingen. Det er viktig å forklare prosedyren forståelig for barn. Pennens spiss blir varm et øyeblikk. Det kan være litt ubehagelig, men deretter opphører kløen vanligvis innen kort tid. Ettersom barns hud er mer sensibel, bør man alltid velge 3 sekunders impuls for behandlingen.

 

Hvordan virker bite away®?

Plasser bite away® med den keramiske kontaktflaten på stikket eller bittet. Med de to tastene kan behandlingstid velges:

  • 3 sekunder ved første applisering og for personer med ømfintlig hud, ELLER
  • 5 sekunder for en vanlig applisering.

Når en av de to tastene trykkes en gang, varmes kontaktflaten opp til ca. 51 °C og holder denne temperaturen i hhv. 3 og 5 sekunder. Det antas at varmeimpulsen aktiverer ulike signalbaner i kroppen, påvirker immunreaksjonen positivt og demper inflammatoriske reaksjoner.

Når skal jeg bruke bite away®?

Det beste er å bruke bite away® straks etter insektstikket eller -bittet – da kan symptomene som regel forhindres fullstendig.
Men også en senere behandling kan hjelpe – da kan symptomene gi seg tidligere.

Hvordan skal jeg bruke bite away®?

Plasser bite away® med den keramiske kontaktflaten på insektstikket eller -bittet. Produktet har to taster. Med dem kan du velge behandlingstid på 3 eller 5 sekunder. Man trykker helt enkelt på den ønskede knappen og holder apparatet mot huden i den valgte tiden – det er det hele!
Hvis kløen ikke forsvinner helt etter første applisering, kan du gjenta behandlingen – men ikke før etter 2 minutter. Du må ikke behandle samme insektstikk eller -bitt mer enn 5 ganger per time.

 

Får bite away® myggstikk eller insektbitt til å forsvinne?

Nei, men symptomene – kløe og smerter – kan bekjempes raskt og vedvarende med bite away®.

Hva er inkludert i leveringen?

Leveringen inneholder en bite away® inkludert to AA LR6 1,5 V batterier.

Finnes det bivirkninger knyttet til bruken av bite away®?

bite away® virker helt uten bruk av kjemikalier – den konsentrerte varmen kan oppleves som ubehagelig, og hos ømfintlige personer kan den føre til rødhet på huden, i sjeldne tilfeller også til irritasjon av huden.
Men det kan ikke forventes at det oppstår allergiske reaksjoner, slik vi kjenner det fra bruk av krem, gelé og tabletter, eller i sjeldne tilfeller også i sammenheng med visse metalloverflater. Takket være den keramiske kontaktflaten egner bite away® seg også for mennesker med allergi mot metall.

 

Hvor lenge holder batteriet, og hvordan kan jeg bytte batteri?

De inkluderte AA LR6 1,5V batteriene holder i inntil 300 appliseringer og kan byttes ved behov. Med en LED som blinker tre ganger og et akustisk signal som lyder tre ganger, indikerer bite away® at batteriskift er nødvendig. Batteridekslet må tas av for å bytte batteri.