FUNKSJONSPRINSIPP
 

bite away®: Den originale hjelperen som lindrer stikk med varme

bite away® er den originale hjelperen mot insektstikk som kan lindre kløe effektivt og vedvarende med varme. Men hvordan virker bite away®?

Når et insekt stikker, utløser insektets spytt en forsvarsreaksjon i huden. Immuncellene aktiveres, og det frisettes histamin. Histaminet kan deretter bindes til nervecellenes reseptorer. Det kan oppstå kløe på det berørte stedet på huden. bite away® kan lindre denne hudreaksjonen med konsentrert varme. Dette kalles lokal termoterapi, som er basert på to mulige virkningsmekanismer.

Virkningsmekanisme 1: Varmestimulering som kontra-stimulering

Ved hjelp av en målrettet kontra-smerte ved at TRPV-1 reseptorene aktiveres av varme, kan det oppnås at signalbanen for den nevronale kløen hemmes.1 Uttrykt litt enklere: Appliseringen av varme fungerer som “kontra-stimulering” på hudens nerveceller. Denne kontra-stimuleringen kan hemme videresendingen av kløesignalet til hjernen og dermed lindre opplevelsen av kløe.

 

1: Yosipovitch G, et al., 2005

Virkningsmekanisme 2: Redusert frisetting av histamin

I tillegg finnes det en annen mulig virkningsmekanisme. Studier har vist at applisering av konsentrert varme kan ha positiv innvirkning på ulike immunreaksjoner. Man går ut fra at hemming (varmesjokk) av mastcellene reduserer frisettingen av histamin og andre inflammatoriske mediatorer (in vitro).2 En redusert frisetting av histamin kan føre til lindring av opplevd kløe.

 

2: Greaves MW, Mongar JL., 1968

bite away® applisert varmeterapi

Den originale hjelperen som lindrer stikk med varme, bite away®, appliserer varme målrettet på huden. I en klinisk studie med bite away® ble det vist at produktet kan lindre kløe vedvarende allerede etter ett minutts applisering. I en observasjon av appliseringen i real-life ble det vist at en applisering som regel er nok for å stoppe kløen3.

 

3: Studie Müller et al. 2011

bite away®

Den originale hjelperen ved insektstikk

Skaff deg din egen bite away®. Original Bite away kan lindre kløen fra insektstikk vedvarende allerede etter en applisering. Og det skjer helt uten fettete eller klebrig krem, og effekten oppstår uten bruk av kjemikalier. Designed, engineered & made in Germany.