FORLAGET
 

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland

E-post: contact.mibetec@dermapharm.com
Tlf.:     +49 (0) 800/162 35 09
Faks:  +49 (0) 34954/247-100

www.dermapharm.de

Organisasjonsform: GmbH
Selskapets hovedsete: Sandersdorf-Brehna
Stendal Local Court HRB 25027

Ledelse: Dr. Hans-Georg Feldmeier, Yvonne Hauck

 

Ansvarsfraskrivelse

mibeTec GmbH har etter beste kunnskap og tro utøvet sin faglige omsorg ved å samle informasjon fra interne og eksterne kilder, og gjøre den tilgjengelig på denne nettsiden. Innholdet på nettstedet vårt er bare tiltenkt informasjonsformål, og er ikke ment å erstatte konsultasjoner med eller behandling hos helsepersonell. Hvis du har eller tror at du har helseproblemer av noe slag, må du ta kontakt med legen din. Innholdet på www.bite-away.com må ikke, og kan ikke, brukes til produksjon av uavhengige diagnoser eller til valg av behandlingsmetoder.

Verken mibeTec GmbH eller andre parter som er involvert i produksjon, design og levering av www.bite-away.com er ansvarlige for eventuelle direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller andre skader som oppstår ved besøk på, bruk eller manglende bruk av nettsiden www.bite-away.com eller fra feil eller utelatelser i innholdet på nettsiden.

Overgivelse av bruk

All informasjon, dokumenter og bilder publisert på denne nettsiden tilhører mibeTec GmbH. Tillatelse til bruk gis under forutsetning av at opphavsrettserklæringen vises på alle kopier, at informasjonen bare brukes til personlige formål, at det ikke forekommer kommersiell utnyttelse, at informasjonen på ingen måte endres, og at alle bildene på nettstedet kun brukes sammen med den riktige teksten.

Åndsverk

Alle produktnavn skrevet i store bokstaver eller på annen måte på dette nettstedet er varemerker tilhørende mibeTec GmbH, datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Uautorisert bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet materiale er uttrykkelig forbudt, og representerer et brudd på opphavsrett, varemerkerettigheter og andre eiendomsrettigheter.

Informasjon gitt av deg

Brukeren av dette nettstedet har det fulle ansvar for innholdet og nøyaktigheten av all informasjon som han/hun sender til mibeTec GmbH, og for å sikre at tredjeparts rettigheter ikke krenkes. Brukeren gir sitt samtykke til at mibeTec GmbH lagrer denne informasjonen og bruker den til statistiske vurderinger eller andre kommersielle formål, forutsatt at den ikke inneholder personopplysninger som går utover lagerdata eller bruksdata i henhold til § 5 og § 6 i den tyske databeskyttelsesloven for teletjenester (TDDSG). mibeTec GmbH er spesielt autorisert til å benytte seg av innholdet av slik informasjon, herunder ideer, oppfinnelser, konsepter, teknologi eller kunnskap deri, for ethvert formål, herunder utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter og tjenester, og gi tredjeparter ubegrenset tilgang til den.

Kreditering og opphavsrettsbeskrivelser

alvarez/iStock.com, cruphoto/iStock.com, shapecharge/iStock.com
CandyBox Images/Shutterstock.com, Monkey Business Images/Shutterstock.com
Uwe Umstätter/westend61.de

Prisvinner

www.vergleich.org

Konsept, design og realisering

Step2Team