FUNKTIONSPRINCIP

bite away®: Den originale varme-hjælper ved insektstik

bite away® er den originale varme-hjælper ved insektstik, der kan lindre kløe effektivt og vedvarende. Men hvordan fungerer bite away®?

Når et insekt stikker, udløser dets spyt en forsvarsreaktion i huden. Immuncellerne aktiveres, og der frigøres histamin. Histaminet kan derefter binde sig til nervecellernes receptorer. Der kan opstå kløe på det berørte sted på huden. bite away® kan lindre denne hudreaktion med koncentreret varme Dette kaldes lokal termoterapi, som er baseret på to mulige virkemekanismer.

Virkemekanisme 1: Varmestimulering som kontra-stimulering

Via en målrettet kontra-smerte, som opstår ved. at TRPV-1 receptorerne aktiveres af varme, kan der opnås en hæmning af signalbanen for den neuronale kløe.1 Eller enklere udtrykt: Påføring af varme fungerer som "kontra-stimulering" på hudens nerveceller. Denne kontra-stimulering kan hæmme videresendingen af kløesignalet til hjernen og dermed lindre oplevelsen af kløe.

 

1: Yosipovitch G, et al., 2005

Virkemekanisme 2: mindsket histamin-frigørelse

Derudover findes der en anden mulig virkemekanisme. Studier har vist, at applicering af koncentreret varme kan have positiv indvirkning på forskellige immunreaktioner. Man går ud fra, at hæmning (varmechok) af mastcellerne reducerer frigørelsen af histamin og andre inflammatoriske mediatorer (in vitro).2 En reduceret frigørelse af histamin kan medføre lindring af oplevet kløe.

 

2: Greaves MW, Mongar JL., 1968

bite away® påfører varmeterapi

Den originale varme-hjælper ved insektstik, bite away®, påfører målrettet varme på huden. I et klinisk studie med bite away® blev det vist, at produktet kan lindre kløe vedvarende allerede efter et minuts applicering. I en observation af appliceringen i faktisk anvendelse blev det vist, at én applicering som regel er nok til at stoppe kløen3.

 

3: Studie Müller et al. 2011

BITE AWAY®

Den originale hjælper ved insektstik

Anskaf dig din egen bite away®. Den originale bite away® kan lindre kløen efter insektstik vedvarende efter én anvendelse i løbet af bare ét minut. Tilmed uden smerter eller ækle cremer og med en helt kemikaliefri virkning. Designed, engineered & made in Germany.

 

Du kan købe bite away® direkte hos os i netbutikken, ApoproWebapoteket og Apotekeren.