DATABESKYTTELSE

1 Databeskyttelseserklæring fra mibeTec GmbH

Som dem der driver websiden www.bite-away.com tager vi dine personlige oplysninger yderst alvorligt og overholder nøje alle forskrifter for persondatabeskyttelse, (GDPR, Persondataloven m.v.) samt andre retslige bestemmelser. Genstanden for databeskyttelsen er personrelaterede data. Dette vil sige alle informationer, der er relateret til en identificeret eller identificerbar person. Herunder f.eks. informationer som navn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer såvel som anvendelsesdata som f.eks. din IP-adresse.
I det følgende vil vi informere dig om, hvordan vi omgås dine personrelaterede data.

1.1 Dataansvarlig og databehandler

Websiden www.bite-away.com er et tilbud fra mibeTec GmbH (i det følgende kaldet Ejeren). mibeTec GmbH er dermed ansvarlig i henhold til Art 5 II i GDPR.
Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige via den adresse, der er nævnt i kolofonen.

1.2 Formålene med og omfanget af databehandlingen ved besøg på websiden

Hver gang en bruger logger ind på en side i vores udbud på internettet eller downloader en fil, gemmes personens adgangsdata i forbindelse med anvendelsen i en protokolfil på vores server.

Hvert datasæt består af:

IP-adresser gemmer vi over et tidsrum på maksimalt 180 dage i server-logfiler (afhængigt af oprettet logfil).
En yderligere anvendelse eller videregivelse af disse data sker kun i tilfælde af fejl til udvikleren af websiden. Vurderingen anvendes kun til funktionskontrol af webserveren eller websiden.
Lagring sker af hensyn til datasikkerhed for at sikre stabiliteten og driftssikkerheden for vores tilstedeværelse på nettet. Det juridiske grundlag herfor er Art. 6 stk. 1 lit. B i GDPR.
Vi videregiver principielt ikke dine data til tredjepart, medmindre du har indvilliget i det. På bestemte områder (f.eks. hosting af vores webside) er vi dog nødsaget til at benytte servicevirksomheder, som i reglen via en databehandleraftale forpligtes til nøje at overholde lovens forskrifter.

1.3 Registrering, anvendelse og videregivelse af personlige data

Personrelaterede data gemmes kun, hvis du frivilligt stiller dem til rådighed for os, f.eks. hvis du registrerer dig på websiden, bestiller informationsmateriale eller abonnerer på nyhedsbreve. Vi benytter udelukkende dine personlige data til teknisk administration af vores websider, til at give dig adgang til særlige informationer og i øvrigt til kommunikation med dig. Vi træffer foranstaltninger til at beskytte dine personrelaterede data mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation og uberettiget adgang. Naturligvis overholdes de lovbefalede databeskyttelsesbestemmelser i den forbindelse. Vi forbeholder os ret til undtagelsestilfælde, f.eks. i tilfælde af forespørgsler vedrørende produkterne bite away® og HERPOtherm®, at videregive de personrelaterede data til de aktuelt nævnte og ansvarlige fremstillere. Vores medarbejdere er forpligtet til fortroligholdelse. Dersom vi i forbindelse med en databehandleraftale overdrager data til en servicevirksomhed, er denne ligeledes forpligtet til fortrolig behandling samt bundet til overholdelse af persondataloven, andre lovmæssige forskrifter samt denne databeskyttelseserklæring.

1.4 Eksterne links

Denne webside kan indeholde henvisninger (links) til eksterne internettilbud, som denne databeskyttelseserklæring ikke har nogen indflydelse på. Ejeren af websiden formidler adgang til anvendelse af disse fremmede internettilbud, men er ikke ansvarlig for deres indhold, da vedkommende ikke foranlediger formidling af informationerne, ikke vælger adressaterne til de formidlede informationer og heller ikke vælger, ændrer eller mellemlagrer de formidlede informationer. Når du forlader websiden, anbefales det omhyggeligt at læse databeskyttelsesbekendtgørelsen for enhver anden webside.

2 Dataindsamling og –behandling

2.1 Indsamling og -behandling ved hjælp af kontaktformularen

Ved brug af kontaktformularen indsamler vi kun dine personrelaterede data (navn, e-mail-adresse, telefon, meddelelsestekst, adresse) i det omfang, du har stillet til rådighed. Databehandlingen har til formål at indhente kontaktoplysninger. Behandlingen sker på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. B i GDPR. 
Dine personrelaterede data benytter vi kun til behandling af din forespørgsel. Dine data bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for opnåelse af det, de blev oprettet til. Dette er i reglen tilfældet, når det kan udledes af omstændighederne, at den pågældende sag er løst.

2.2 Kontakt pr. e-mail

Hvis du kontakter os via e-mail, benytter vi dine personrelaterede data (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) til at kontakte dig. Behandlingen sker på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. B i GDPR. Din e-mailadresse benytter vi kun til behandling af din forespørgsel. Dine data bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for opnåelse af det, de blev oprettet til. Dette er i reglen tilfældet, når det kan udledes af omstændighederne, at den pågældende sag er løst.

2.3 Tilsendelse af nyhedsbrev

På vores webside kan man eventuelt abonnere på nyhedsbreve med generelle og produktrelaterede informationer, såfremt du udtrykkeligt har tilladt det. Behandlingen sker på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. B i GDPR med din tilladelse. I så fald sendes tilmeldelsen til nyhedsbrevet til os via indtastningsformularen. For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at angive din e-mailadresse. Din tilladelse sker inden for rammerne af et såkaldt Double-Opt-In. I den forbindelse registreres – ud over dokumentation af din tilladelse – IP-adressen for den opkaldende computer samt dato og klokkeslæt for registreringen. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din tilladelse med virkning for fremtiden og afbestille vores nyhedsbrev, for eksempel via den tilsigtede afbestillingsmulighed for nyhedsbrevet. 

3 Cookies

Vores webside anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som i internetbrowseren eller af internetbrowseren gemmes en brugers computersystem. Hvis en bruger kobler sig op mod en webside, kan der blive gemt en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder ved en indlogning en karakteristisk tegnrækkefølge, der skal sikre en entydig identifikation af browseren, så længe der er logget ind. I reglen anvendes denne cookie til administration af websidens metadata og indeholder ikke nogen personrelaterede data.

Vi anvender cookies med det formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Visse funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Behandlingen sker på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. B i GDPR ud fra den berettigede interesse i ovennævnte formål.

De data, du har hentet på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Dermed er en tildeling af data til din person ikke længere mulig for os som websidens ejere. Dataene gemmes ikke sammen med andre personrelaterede data, som er registreret af os. 

Cookies gemmes på din computer. Derfor har du fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Via valget af tilsvarende tekniske indstillinger i din internetbrowser kan du forhindre, at der gemmes cookies og at de indeholdte data videregives. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan anvende samtlige funktioner på denne webside i fuldt omfang. Under nedenstående links kan du læse om, hvordan du også kan administrere cookies på de vigtigste browsere, bl.a. også deaktivere dem). ChromeInternet ExplorerFirefoxSafari.

4 Anvendelse af Google-produkter

4.1 Anvendelse af Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere brugen af websiden. De data, der kommer ud af dette, benyttes til at optimere vores webside og til reklameformål.
Google Analytics er en webanalysetjeneste, der drives og stilles til rådighed af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States). Google bearbejder dataene om brug af websiden på opdrag af os og forpligter sig kontraktligt til foranstaltninger for at sikre fortroligheden af de bearbejdede data.
Under dit besøg på websiden registreres bl.a. følgende data:

Disse data overføres til en Google-server i USA. Google overholder herunder persondatabestemmelserne i "EU-US Privacy Shield"-aftalen. Google Analytics gemmer cookies i din webbrowser i op til to år efter dit sidste besøg. Disse cookies indeholder en tilfældigt genereret User-ID, som gør, at du ved fremtidige besøg på websiden vil blive genkendt. De registrerede data gemmes sammen med det tilfældigt genererede ID, hvilket muliggør vurdering af en pseudonymiseret brugerprofil. Disse brugerrelaterede data slettes automatisk efter 14 måneder. Øvrige data lagres i aggregeret form uden tidsbegrænsning. Hvis du ikke er indforstået med oprettelsen, kan du stoppe den via engangsinstallation af Browser-Add-ons til deaktivering af Google Analytics..

4.2 Google Adwords Remarketing / Google Tag Manager

Vi bruger Google Remarketing Tags. Dette er tjenesteydelser fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende kaldet "Google"). Google anvender cookies, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websiden. Informationerne om din brug af denne webside (herunder din IP-adresse), som genereres af cookies, overføres til en Google-server i USA, hvor de gemmes. IP-adressen forkortes derefter af Google med de tre sidste tegn, dermed er en entydig sammenkædning mellem brugeren og IP-adressen ikke længere mulig. Google anvender informationerne til at foretage analyser af din brug af websiden for at kunne rapportere om aktiviteterne til webside-ejeren og derigennem tilbyde yderligere tjenester i forbindelse med brug af websiden og internettet. Google videregiver eventuelt også informationerne til tredjemand, såfremt loven foreskriver dette eller såfremt tredjemand forarbejder disse data på vegne af Google. Andre udbydere, inklusive Google, indsætter reklamer på websider på internet. Andre udbydere, inklusive Google, anvender gemte cookies til at indsætte reklamer på grundlag af en brugers tidligere besøg på denne webside. Google sammenkæder under ingen omstændigheder din IP-adresse med øvrige data fra Google. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod udtrækning og lagring af data med fremtidig virkning. Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at gå til siden til deaktivering af Google-reklamer. Vi skal dog gøre opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan anvende samtlige funktioner på denne webside i deres fulde omfang.
Ved brug af denne webside erklærer du dig indforstået med Google's håndtering af de indhentede data om dig i den ovenfor beskrevne form og til det ovenfor angivne formål. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod udtrækning og lagring af data med fremtidig virkning. Yderligere bemærkninger vedrørende Googles bestemmelser kan ses her.
Vores webside bruger Google Tag Manager for at opnå personligt tilpassede, interesse- og lokalitetstilpassede online-reklamer. Muligheden for at anonymisere IP-adresser reguleres hos Google Tag Manager via en intern indstilling, der ikke kan ses i denne sides source. Denne indstilling er sådan indstillet, at den påkrævede anonymisering af IP-adresserne opnås.
Du kan stoppe interessebaserede reklamer ved at installere dette browser-plugin..

4.3 Google Adwords Conversion Tracking

Denne webside udnytter desuden Google Conversion Tracking. Dermed anbringer Google Adwords en cookie på din computer, dersom du er kommet til vores webside via en Google-reklame. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, og de kan ikke bruges til person-identifikation. Hvis brugeren besøger bestemte sider på Adwords-kundens webside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet ledt videre til denne side. Enhver Adwords-kunde får sin egen cookie. Det betyder, at cookies ikke kan følges via Adwords-kunders websider. Medvirken af informationer indhentet af Conversion-cookies har til formål at oprette Conversion-statistikker for Adwords-kunder, der har besluttet sig for Conversion-Tracking.
Adwords-kunder erfarer det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame og er blevet ledt videre til en side, der er forsynet med en Conversion-Tracking-tag. De får dog ingen informationer, som brugere kan identificere sig personligt med. Hvis du ikke vil deltage i Tracking-funktionen, kan du også afslå, at der placeres en cookie, der er beregnet hertil – f.eks. via en browser-indstilling, der deaktiverer automatisk placering af cookies generelt. Du kan også deaktivere cookies til Conversion-tracking ved at indstille din browser til, at cookies fra domænet “www.ads.google.com”. blokeres. Googles databeskyttelsesensinstruktion vedrørende Conversion-tracking finder du her.

4.4 Web-skrifttyper

Denne side benytter en ensartet visning af skrifttyper, såkaldte web fonts, der stilles til rådighed af Google. Google Fonts er installeret lokalt på vores server. Forbindelse til Google-servere finder dog ikke sted.

4.5 YouTube

Denne internetside kan indeholde mindst et plugin fra YouTube, som tilhører Google Inc., hjemmehørende i San Bruno/Californien, USA. Så snart du besøger sider, der er udstyret med et YouTube-plugin hos os på internet, opbygges der en forbindelse til YouTube-serverne. Herved får YouTube-serveren besked om, hvilken speciel side af vores internet-tilstedeværelse, du har besøgt. Hvis du derudover er logget ind på din YouTube-Account, ville det give YouTube mulighed for at knytte dine surf-tiltag direkte til din personlige profil. Du kan fjerne denne tildelingsmulighed, hvis du forinden logger dig af din Account. Yderligere informationer om registrering og anvendelse via YouTube får du i de anvisninger vedrørende databeskyttelse, der findes dér under www.youtube.com.

5 Facebook

5.1 Social Plugin

Dette tilbud benytter Social Plugins ("Plugins") på det sociale medie facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins kan kendes på Facebook-logoet (hvidt "f" på en sort firkant, begreberne "Like", "Synes om" eller "Tommel op"-tegn) eller er markeret med tilføjelsen "Facebook Social Plugin". Listen og udseendet på Facebook Social Plugins kan ses her
Når en bruger går ind på en webside under dette tilbud, som indeholder et sådant plugin, opbygger personens browser en direkte forbindelse med serveren fra Facebook. Indholdet af Plugin'en overføres af Facebook direkte til din browser og knyttes til websiden. Udbyderen har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som Facebook registrerer ved hjælp af dette plugin og informerer derfor brugeren tilsvarende om hans kendthedsstatus.
Ved at integrere plugin'et får Facebook information om, at en bruger er gået ind på den tilsvarende side af udbuddet. Hvis brugeren er logget på Facebook, kan Facebook knytte besøget til personens Facebook-konto. Hvis brugeren interagerer med plugin'et, f.eks. aktiverer Like-knappen eller poster en kommentar, sendes de tilsvarende informationer fra din browser direkte til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der alligevel mulighed for, at Facebook lærer personens IP-adresse at kende og gemmer den. Ifølge Facebook gemmes i Tyskland kun en anonymiseret IP-adresse.
Formål og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks håndtering og anvendelse af dataene via Facebook og de tilhørende rettigheder og muligheder med hensyn til indstillinger som beskytter brugerens privatsfære, kan denne læse i Facebooks Databeskyttelseshenvisninger.
Hvis en bruger er på Facebook og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om dette udbud og knytter dem sammen med vedkommendes gemte medlemsdata på Facebook, må personen logge af Facebook før besøget på internetsiden.

5.2 Facebook Website Customer Audiences

Vi anvender inden for vores internettilstedeværelse "Website Custom Audiences" pixel for det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Det betyder, at der er integreret såkaldte tællepixels på vores sider. Når du besøger vores sider skabes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Derved får Facebook bl.a. fra din browser de informationer, der blev kaldt frem på vores side af dit slutudstyr. Hvis du er Facebook-bruger, kan Facebook derved tilknytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får noget kendskab til indholdet af de overførte data og anvendelsen af dem via Facebook. Vi kan kun udvælge, hvilke segmenter af Facebook-brugere (så som alder, interesser), der skal have vist vores reklamer. Dertil benytter vi en af to arbejdsformer fra Custom Audiences, hvor der ikke sendes nogen datasæt, specielt ingen e-mailadresser på vores brugere – hverken krypteret eller ukrypteret - til Facebook. Yderligere informationer om dette findes i Facebooks Databeskyttelseserklæring.
Hvis du vil modsætte dig udnyttelsen af Facebook Website Custom Audiences, kan du gøre det her.

5.3 Konversionsmåling med Conversion-Pixel fra Facebook

Vi anvender "Conversion-Pixel" eller brugeraktions-pixel fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ved hentning af denne pixel fra din browser kan Facebook efterfølgende se, om en facebook-reklame var succesrig, altså f. eks. medførte et gennemført online-køb. Til det formål får vi fra Facebook udelukkende statistiske data uden relation til en konkret person. På den måde kan vi registrere indvirkningen af Facebooks reklamer til statistiske og markedsforskningsformål. Især hvis du er på Facebook henviser vi i øvrigt til deres Databeskyttelsesinformationer.
Gå til www.facebook.com/settings?tab=ads, hvis du vil tilbagekalde din accept af Conversion Pixel.

6 Twitter

Dette udbud benytter knapperne på tjenesten Twitter. Disse knapper udbydes via Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. De kan ses ved begreber som "Twitter" eller "Følg" forbundet med en stiliseret blå fugl. Ved hjælp af knapperne er det muligt at dele en post eller side om dette udbud på Twitter eller at følge udbyderen på Twitter.
Når en bruger går ind på en webside under denne internettilstedeværelse, som indeholder en sådan knap, opbygger dens browser en direkte forbindelse med serveren fra Twitter. Indholdet af Twitter-knapper sendes direkte til brugerens browser. Udbyderen har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som Twitter registrerer ved hjælp af dette plugin og informerer derfor brugeren tilsvarende om hans kendthedsstatus. I henhold til denne overføres udelukkende brugerens IP-adresse samt URL’en til pågældende internetside ved kald af knappen men ikke til andre formål end visningen af knappen. Yderligere informationer kan findes i Databeskyttelseserklæringen for Twitter under http://twitter.com/privacy.

7 Beskyttelse af mindreårige

Indvilligelse i behandling af personrelaterede data kan kun gives af en myndig person. For mibeTec GmbH's tjenester er indvilligelse fra et barn over seksten år tilladt i henhold til GDPR Art. 8.

8 Ændringer i vores Databeskyttelseserklæring

For at sikre, at vores databeskyttelseserklæring altid er i overensstemmelse med de gældende lovforskrifter, forbeholder vi os til enhver tid ret til ændringer. Det gælder også for det tilfælde, at Databeskyttelseserklæringen skal tilpasses på grundlag af nye eller ændrede tjenester, for eksempel nye serviceydelser. Den nye Databeskyttelseserklæring henter så ved dit næste besøg vores tilbud.

9 Den berørte persons rettigheder

Enhver berørt person har ret til oplysninger iht. Art. 15 i GDPR, ret til berigtigelse iht. Art. 16 i GDPR, ret til sletning iht. Art. 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling iht. Art. 18 i GDPR, ret til indsigelse iht. Art. 21 i GDPR samt ret til dataportabilitet iht. Art. 20 i GDPR, såfremt dette ikke er i strid med nogen lovbestemmelser (specifikt iht. Art. 15, 17 i GDPR, §§ 34 og 35 i Persondataloven).

Du har til enhver tid ret til, af grunde, der fremgår af din specifikke situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data på basis af Artikel 6 stk. 1 e i GDPR (persondatabehandling som er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse) og Artikel 6 stk. 1 f i GDPR (databehandling baseret på forfølgelse af en legitim interesse).
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af data, der berører dig, til direkte reklameformål. Dette gælder også for profiling, såfremt det sker med en sådan direkte reklame.

Du kan hævde dine rettigheder ved at sende et brev eller en e-mail til følgende adresse: Datenschutz.MibeTec @ dermapharm . com.

10 Dataoverførsel til tredjelande

En dataoverførsel til steder i lande uden for Den europæiske union (såkaldte tredjelande) finder ikke sted (henvisning: Se informationer om dette i afsnit 4-6).

11 Anvendelse af automatisk beslutningstagning eller profiling

Vi anvender principielt ingen fuldautomatisk beslutningstagning eller profiling i henhold til Artikel 22 i GDPR. Skulle vi i enkeltstående tilfælde benytte denne metode, vil vi informere dig særskilt om det, såfremt dette kræves i henhold til lov. (Henvisning: Se informationer om dette i afsnit 4-6).

Databeskyttelseserklæringens status

Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gyldig og har status fra oktober 2018.